Dit jaar zullen de effecten van de Inburgeringswet van 2013 zichtbaar worden. Hierin werd indertijd vastgelegd dat migranten binnen drie jaar hun inburgeringsexamen moeten behalen, op straffe van boetes, korting op uitkeringen en eventuele uitzetting. Alleen al het begrijpen van de wet en het zoeken en volgen van een cursus vergen echter een hoge mate van geschoold en ingeburgerd zijn, zo blijkt uit onderzoek van het Amsterdam Centre for European Law and Governance. De tussenstand? Inburgeringscursussen worden slecht bezocht en slechts een fractie van de migranten heeft met succes het examen afgelegd, blijkt uit cijfers van de overheid. De inburgeringsprocedures hebben momenteel te weinig te maken met sociale integratie en kunnen zelfs averechts werken, wat gelukkig gesignaleerd wordt door de Europese Commissie.

Themis biedt een programma voor (laag opgeleide) inburgeraars, waarin met succes wordt gewerkt aan het leren leren, het opbouwen van zelfvertrouwen en het aangaan van contacten. Op deze manier worden ook groepen bereikt, die nog niet klaar zijn voor een NT2-cursus.

Evaluaties van Themis tonen aan dat deelnemers door het programma een taalniveau en een participatieniveau kunnen stijgen.