In dit artikel beschrijven we hoe de Themis-methode wordt ingezet om laag-opgeleide migranten te helpen leren en participeren in de context van Xtra, welzijnsinstelling in Den Haag.

Auteurs: Christa Nieuwboer en Yamina Akachar

Sociaal Werk 2016