Themis richt zich op kwetsbare inwoners van Nederland.

Kenmerken van de deelnemers die uit ons onderzoek naar voren komen zijn:

 • Vrouwen, 30-65 jaar oud, met een migratie-achtergrond*
 • Opleidingsniveau: geen basisonderwijs doorlopen
 • Participatieniveau 0 of 1 (zie de toetsen van Themis)
 • Asynchroon taalniveau (luisteren A0-B1; spreken A0-A2)
 • Weinig contact met Nederlanders
 • Vrijwel geen internetgebruik èn geen smartphonegebruik
 • Problemen in de gezinssituatie en het opvoeden
 • Een problematische opvoedgeschiedenis
 • Zeer jong getrouwd (13-15 jaar oud)
 • Geringe steun van de partner/echtgenoot
 • Klein netwerk, geringe sociale steun
 • Onvervulde ontwikkelingsopgaven
 • Gering zelfvertrouwen en leervermogen

In deze serie “lessen uit Themisgroepen” gaan we verder in op de gevolgen van deze kenmerken.

*Themis heeft vanaf 2001 vooral met vrouwengroepen gewerkt, maar de methodiek is ook inzetbaar voor andere groepen met een aantal van de genoemde kenmerken.

Bekijk hier alle vijf lessen uit Themisgroepen: 1) Onderzoek; 2) Kenmerken; 3) Ontwikkeling; 4) Taal; 5) Integraal werken