Het Themis-IDEAL Handboek (2017) beschrijft gedetailleerd:

  • het belang, de achtergrond en de methodologie van Themis;
  • de implementatievoorwaarden, kenmerken van de doelgroepen, en kansen en beperkingen van de benadering;
  • de benodigdheden en aanbevelingen om de methode toe te passen in volwassenenonderwijs voor de doelgroepen in Europa, zodat het aangepast kan worden aan lokale omstandigheden en context;
  • nuttige voorbeelden van situaties in de bijeenkomsten;
  • de noodzakelijke competenties en attitudes van de Themis-begeleiders;
  • voortgangs-/onderzoeksinstrumenten;
  • adviezen over aanvullende en vervolg-activiteiten.

Download het Handboek via de Pagina Publicaties.