Yamina Akachar

Om een beeld te krijgen van de opvoedvragen die spelen onder vrouwelijke migranten, is Stichting Opvoeden.nl betrokken bij de uitvoering van Themis bij welzijnsinstelling Xtra in Den Haag. Hier zijn 12 (inmiddels 15) Marokkaanse vrouwen begonnen om dit jaar onder begeleiding opvoedvragen- en ervaringen met elkaar te delen. Yamina Akachar begeleidt deze vrouwen.

Klik hier voor het interview en de tussenrapportage.