Wat kan je, als je een taal op A2-niveau beheerst? Dat is namelijk het eindniveau van inburgering in Nederland. Je bent dan een basisgebruiker.

Het is onmogelijk om over waarden en normen te spreken in een taal die je op A2-niveau beheerst. Maatschappelijke participatie begint wel met taal, maar daarmee ben je er nog lang niet. Inburgering zou immers ook moeten gaan over democratisch bewustzijn, medezeggenschap, mondigheid, reflectie over verschillende waarden, verantwoordelijkheid, nationale feestdagen, meervoudige loyaliteit, opvoeden in een dubbele context, interculturele communicatie, omgaan met diversiteit. Het gaat over diep gevoelde dilemma’s in een mensenleven. Het gaat over ontworteld zijn en een nieuw bestaan opbouwen. In de inburgeringsles leer je alleen maar hoe Nederland in elkaar zit. Er is geen dialoog, geen belangstelling voor waar je vandaan komt en welke spanningen je ervaart met de manier waarop je zelf bent opgegroeid. Je kunt over Nederland leren, maar je leert geen Nederlander te worden. Als het lukt haal je je toetsen, maar je bent geen stap verder gekomen in je integratie. En zo komt er van inburgering niets terecht.

Het kan anders. We zijn állen gebaat bij een veel beter inburgeringsonderwijs. Laten we het opnieuw ontwerpen met alle pedagogische kennis die we hebben.

>> Lees de volledige column op Sociaalweb hier <<