Faciliteren is een specifieke vorm van groepswerk, die erop gericht is om de kracht van de groep te activeren. De Themis-methodiek is zo’n werkwijze. In dit hoofdstuk in het boek Verandering begeleiden wordt de methodiek beschreven. De verschillen met instrueren, coachen en trainen. En vooral: de vijf fasen van faciliteren.

  • mapping
  • interne perspectieven
  • externe perspectieven
  • oefenen
  • evalueren

Het hoofdstuk gaat in op de vraag hoe een moeilijk bereikbare groep toch tot verandering te bewegen is en welke competenties en randvoorwaarden nodig zijn om dit type groepswerk tot stand te brengen.

Nieuwboer, C. & Reijners, M. (2018). Verandering begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers.

Nieuwboer C. & Rood, R.A. van ’t (2018). Groepsgewijs uitdagen. Hoofdstuk 2.

Bestel het boek via Noordhoff Uitgevers of Bol.com.