Statushouders hebben moeite met het behalen van het inburgeringsexamen. Zij ervaren het examen en het inburgeringsonderwijs als een drempel bij het opbouwen van een ‘gewoon dagelijks leven’. Het examen is momenteel gericht op de lagere niveaus van de taxonomie van Bloom (onthouden, begrijpen, toepassen). Omdat het bij de statushouder gaat om het leiden van een ‘gewoon dagelijks leven’ is het aannemelijk dat het zinvoller is om integrale vaardigheden te toetsen. De meest integrale competentieniveaus uit het model van Romiszowski (productieve en interactieve vaardigheden) en bijpassende toetsvormen laten zien dat toetsing op integrale vaardigheden ook daadwerkelijk haalbaar is.

Op basis daarvan is onderstaand voorstel ontwikkeld. Tevens een uitleg over de flexibiliteit waarmee we met taalniveaus zouden moeten omgaan.