IDEAL logo 20160002

Is Themis een product? Een cursus? Een kant-en-klaar-pakket voor pre-inburgering of maatschappelijke begeleiding? Nee.

Themis is een methode, waarin we sociaal-agogisch werkers trainen.

De sociaal-agogisch werkers in uw gemeente gaan direct tijdens de training aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een cursus voor de door u gekozen doelgroep. Zij krijgen daartoe allerlei concrete materialen gratis aangereikt, zoals suggesties voor dagprogramma’s en creatieve werkvormen. Maar omdat elke cursusgroep anders is, geeft elke sociaal-agogisch werker daar een eigen invulling aan, samen met de cursisten. Zo is het altijd maatwerk.

Resultaat:

+++ Blijvende deskundigheidsbevordering voor de sociaal-agogische beroepskrachten

+++ Direct, lokaal, maatwerk voor de doelgroep van uw keuze

+++ Licentie om met de Themis-materialen te blijven werken

U investeert dus duurzaam in de deskundigheid van uw medewerkers in het sociaal domein, geheel in lijn met de transitie èn de transformatie.


Bekijk ook de Checklist voor uitvoering Themis

Benieuwd naar de principes van de Themis-methodiek? Klik hier.

Wat zijn de doelen van een dergelijke aanpak? Klik hier.

En voor welke doelgroepen is Themis het meest geschikt? Klik hier.

Nog eens lezen wat de kern is van een participatief-pedagogische aanpak? Klik hier.