Deelneemster aan de eerste Themisgroep in 2002-2004
Deelneemster aan de eerste Themisgroep in 2002-2004

Themis wordt gekarakteriseerd door de participatieve aanpak, die consequent de belevingswereld van de deelnemers tot uitgangspunt neemt. Stap voor stap worden ze uitgedaagd om nieuwe gezichtspunten in ogenschouw te nemen en hun houding daarop in te stellen. Dat gebeurt met activerende en op bewustwording gerichte didactische werkvormen, een semigestructureerd curriculum en een op de moedertaal gebaseerde tweetalige aanpak.

Themis kan op verschillende soorten niet- of nauwelijks geschoolde doelgroepen worden toegepast.

Kenmerken van deelnemers van Themis-cursussen zijn:

 • Geen of slechts enkele jaren basisonderwijs
 • Een zeer beperkte kennis en begrip omtrent de samenleving
 • Geen of een zeer beperkte beheersing van de taal
 • Een laag zelfbeeld en een gering zelfvertrouwen
 • Onderhevig aan fysieke, mentale of psychosomatische aandoeningen, veelal leidend tot een dominante “ziekte-identiteit”, die andere mogelijke zelfbeelden overschaduwt
 • Gebrek aan begrip omtrent sekse-gelijkheid, en het daardoor handhaven van een traditionele opvoedingsstijl, die geen oog heeft voor een op sekse-gelijkheid gebaseerde samenleving
 • Gebrek aan begrip over hun eigen rollen, over hoe ze zich effectief kunnen uiten en ontwikkelen
 • Sociale problemen in de familie
 • Uitgaan van stilstand en onvermogen, de overtuiging dat wezenlijke verbeteringen in iemands leven onmogelijk zijn (fixed mindset)
 • Geen mondigheid en inspraak in besluitvorming, daardoor een ‘onzichtbare’ groep
 • Velen hebben al eens vergeefs deelgenomen aan taal- of inburgeringsprogramma’s.

Deze doelgroepen zijn niet ‘moeilijk bereikbaar’, mits op de goede manier benaderd. Wij helpen gemeenten, welzijnsinstellingen, en sociaal-agogisch werkers om deze groep burgers bij de samenleving te betrekken.

 

Hoe starten? Lees hier verder!