IDEAL logo 20160002

De kern van de Themis-methode is volwasseneneducatie.

Volwassenen leren anders dan kinderen. Zij hebben hun levenservaring en vaak faalervaringen in het onderwijs. Vooral laag-opgeleide volwassenen zijn daarom niet gebaat bij een klassikale eenzijdige aanpak. Om plezier te krijgen in het leren moeten zij kunnen op hun eigen, veilige, manier hun ervaringen kunnen inbrengen. De begeleider benut de verschillende verhalen en ervaringen van de groep om uit te dagen tot leren. Dat gebeurt, waar nodig, in de moedertaal. Wat nodig is om te kunnen functioneren in het dagelijks leven en deel te nemen aan de samenleving wordt in de doeltaal geoefend. Daarnaast voegt de begeleider in (pre-)inburgeringsonderwijs geleidelijk ook perspectieven toe uit de westerse cultuur, zodat het leerproces nog verder wordt uitgedaagd.

Bijvoorbeeld: de aanpak van pre-inburgering en maatschappelijke begeleiding omvat:

 • Eerst: versterken van zelfbeeld, zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden en zelfreflectie.
 • Daarna: kennis en inzicht Nederlandse samenleving.
 • Taalvaardigheid via thema‚Äôs: taal is middel, begrip en participatie de doelen.
 • Actieve participatie in gemeenschapsvoorzieningen.
 • Empowerment: durven om te kiezen en te doen.

Bijzonderheden:

 • Themis biedt een basiscursus van een jaar.
 • Gebaseerd op beproefde methoden uit o.a. ontwikkelingssamenwerking en VOS-cursussen.
 • Aanpassing aan specifieke doelgroepen en behoeften.
 • Mannen en vrouwen apart, zie artikel in NRC Handelsblad.
 • Moedertaal als instructietaal, Nederlands als doeltaal.
 • Docent als rolmodel, dus met een gelijksoortige achtergrond als de doelgroep.
 • Maximaal ca. 15 personen per groep.
 • 2-3 dagdelen per week, in totaal ongeveer 350 contacturen.
 • Themis biedt scholing en expertise voor sociaal-agogisch medewerkers.