Zo komt er van inburgering (n)iets terecht (column)

Wat kan je, als je een taal op A2-niveau beheerst? Dat is namelijk het eindniveau van inburgering in Nederland. Je bent dan een basisgebruiker. Het is onmogelijk om over waarden en normen te spreken in een taal die je op A2-niveau beheerst. Maatschappelijke participatie begint wel met taal, maar daarmee ben je er nog lang niet. Inburgering zou immers ook moeten gaan over democratisch bewustzijn, medezeggenschap, mondigheid, reflectie over verschillende waarden, verantwoordeli...
More

Het Themis Handboek (NL)

Het Themis-IDEAL Handboek (2017) beschrijft gedetailleerd:
  • het belang, de achtergrond en de methodologie van Themis;
  • de implementatievoorwaarden, kenmerken van de doelgroepen, en kansen en beperkingen van de benadering;
  • de benodigdheden en aanbevelingen om de me...
More

Lessen uit Themisgroepen: 5) Integraal werken

Tegenwoordig horen we veel over Integraal werken in de wijk. Er zijn zó veel programma's en interventies, dat het soms moeilijk is om te weten wat bij wie toegepast moet worden. Daarom wordt er meer verbinding gezocht tussen professionals. Naar aanleiding van het More

Lessen uit Themisgroepen: 3) Ontwikkeling

Eén van de meest opvallende kenmerken van de deelnemers van Themis is dat zij zelf onvervulde ontwikkelingsbehoeften hebben. Eén van de oorzaken is, dat zij geen onderwijs hebben genoten - meestal ook geen basisonderwijs. Dit wordt zichtbaar in de zelfportretten die zij tekenen. Sommigen houden voor het eerst een potlood vast. Wat betekent dit? Bij kinderen worden vaak diverse fases onderscheiden in hun ontwikkeling. Een indruk (naar Goudena, 1994)...
More

Lessen uit Themisgroepen: 2) Kenmerken

Themis richt zich op kwetsbare inwoners van Nederland. Kenmerken van de deelnemers die uit ons onderzoek naar voren komen zijn:
  • Vrouwen, 30-65 jaar oud, met een migratie-achtergrond*
  • Opleidingsniveau: geen basisonderwijs doorlopen
  • Participatieniv...
More

Lessen uit Themisgroepen: 1) Onderzoek

Begeleiders uit Themisgroepen doen zelf onderzoek binnen hun groep. Zij bouwen in de eerste 4-8 weken een vertrouwensband op met de deelnemers. Dat is niet zo ingewikkeld, want zij delen dezelfde taal en culturele achtergrond. De deelnemers vertellen dan ook al snel honderduit over hun levenservaringen...
More