Proeve Themis Toolbox

Een proeve van werkvormen uit de Themis Toolbox Themis is een methodiek voor groepswerk, die toepasbaar is in groepen volwassenen die zich in kwetsbare situaties bevinden, waar...
More

Inburgering: regie bij de gemeenten

Succesfactoren voor lokale integratietrajecten

Inburgering wordt een gecombineerde verantwoordelijkheid van landelijk en gemeentelijk beleid, is de verwachting. De nieuwkomer wordt alom ondersteund bij zijn integratie in Nederland. Maar hoe? In dit artikel gaan we in op drie verschillende strategieën en hun voor- en na...
More

Laat opvoedinformatie beter aansluiten. De inbreng van Themis.

Themis deed mee aan een onderzoek over de vraag: "Sluit gevalideerde online opvoedinformatie voldoende aan bij ouders met een niet-westerse migratie-achtergrond?" In de Themisgroep werd geanimeerd gesproken over onderwerpen als verkeerde vrienden, het belang van feestdagen en traditie, de ontwikkeling van kinderen, seksualiteit en sociale media. De gesprekken waren leerzaam voor de deelnemers. Zij gaven elkaar veel tips over bijvoorbeeld sociale media en hoorden voor het eerst van elkaar hoe ...
More

“Ik ervaar geen druk bij het leren. Dat is nieuw.”

In 2016-2017 werd het jaarprogramma van Themis uitgevoerd bij Xtra, welzijnsorganisatie in Den Haag. De deelneemsters waren Marokkaanse vrouwen (33-55 jaar oud), die over het algemeen al geruime tijd in Nederland wonen (35-1 jaar lang). Doel van het jaarprogramma is actiever deelnemen aan de samenleving. Reacties waren o.a.:
  • Mijn depressie is verminderd doordat ik kan praten, me gehoord en begrepen voel.
  • Ik geef mijn gezin, echtgenoot en kinderen meer tijd.
  • More

Zo komt er van inburgering (n)iets terecht (column)

Wat kan je, als je een taal op A2-niveau beheerst? Dat is namelijk het eindniveau van inburgering in Nederland. Je bent dan een basisgebruiker. Het is onmogelijk om over waarden en normen te spreken in een taal die je op A2-niveau beheerst. Maatschappelijke participatie begint wel met taal, maar daarmee ben je er nog lang niet. Inburgering zou immers ook moeten gaan over democratisch bewustzijn, medezeggenschap, mondigheid, reflectie over verschillende waarden, verantwoordeli...
More

Het Themis Handboek (NL)

Het Themis-IDEAL Handboek (2017) beschrijft gedetailleerd:
  • het belang, de achtergrond en de methodologie van Themis;
  • de implementatievoorwaarden, kenmerken van de doelgroepen, en kansen en beperkingen van de benadering;
  • de benodigdheden en aanbevelingen om de me...
More

Lessen uit Themisgroepen: 5) Integraal werken

Tegenwoordig horen we veel over Integraal werken in de wijk. Er zijn zó veel programma's en interventies, dat het soms moeilijk is om te weten wat bij wie toegepast moet worden. Daarom wordt er meer verbinding gezocht tussen professionals. Naar aanleiding van het More