Lessen uit Themisgroepen: 5) Integraal werken

Tegenwoordig horen we veel over Integraal werken in de wijk. Er zijn zó veel programma's en interventies, dat het soms moeilijk is om te weten wat bij wie toegepast moet worden. Daarom wordt er meer verbinding gezocht tussen professionals. Naar aanleiding van het More

Lessen uit Themisgroepen: 3) Ontwikkeling

Eén van de meest opvallende kenmerken van de deelnemers van Themis is dat zij zelf onvervulde ontwikkelingsbehoeften hebben. Eén van de oorzaken is, dat zij geen onderwijs hebben genoten - meestal ook geen basisonderwijs. Dit wordt zichtbaar in de zelfportretten die zij tekenen. Sommigen houden voor het eerst een potlood vast. Wat betekent dit? Bij kinderen worden vaak diverse fases onderscheiden in hun ontwikkeling. Een indruk (naar Goudena, 1994)...
More

Lessen uit Themisgroepen: 2) Kenmerken

Themis richt zich op kwetsbare inwoners van Nederland. Kenmerken van de deelnemers die uit ons onderzoek naar voren komen zijn:
  • Vrouwen, 30-65 jaar oud, met een migratie-achtergrond*
  • Opleidingsniveau: geen basisonderwijs doorlopen
  • Participatieniv...
More

Lessen uit Themisgroepen: 1) Onderzoek

Begeleiders uit Themisgroepen doen zelf onderzoek binnen hun groep. Zij bouwen in de eerste 4-8 weken een vertrouwensband op met de deelnemers. Dat is niet zo ingewikkeld, want zij delen dezelfde taal en culturele achtergrond. De deelnemers vertellen dan ook al snel honderduit over hun levenservaringen...
More

Meer dan taal en werk

In dit artikel beschrijven we hoe de Themis-methode wordt ingezet om laag-opgeleide migranten te helpen leren en participeren in de context van Xtra, welzijnsinstelling in Den Haag. Auteurs: Christa Nieuwbo...
More

Samenwerking Themis met Xtra/Stichting Mooi in Den Haag

logo_xtra Vanaf november 2016 is er weer een Themisgroep gestart binnen de welzijnsorganisatie Xtra in Den Haag. Na een bijeenkomst van een Themisgroep met Marokkaanse vrouwen in Den Haag waren dit de eerste reacties:
  • 'Ik ben hier echt blij mee! Van de andere Nederlandse taallessen snap ik ...
More