Blog over participatieverklaring

refugee-1555866-640 In deze blog op Sociaalweb schrijft Christa Nieuwboer over het bizarre idee dat we binnen 1 dagdeel de Nederlandse kernwaarden kunnen overdragen aan inburgeraars. Dat is wat het kabinet in de wet wil vastleggen door middel van de "Participatieverklaring". More

Train-de-trainer programma

Het Themis-programma wordt uitgevoerd door getrainde sociaal-agogisch beroepskrachten die daarvoor een licentie hebben. Deze licentie is te verkrijgen door het train-de-trainer-programma te doorlopen: in company, on the job en blended (deels online). Ook belangstelling voor dit trainingsprogramma? Trainingsprogramma_scMore

Een taal- en participatieniveau omhoog

Dit jaar zullen de effecten van de Inburgeringswet van 2013 zichtbaar worden. Hierin werd indertijd vastgelegd dat migranten binnen drie jaar hun inburgeringsexamen moeten behalen, op straffe van boetes, korting op uitkeringen en eventuele uitzetting. Alleen al het begrijpen van de wet en het zoeken en volgen van een cursus vergen echter een hoge mate van geschoold en ingeburgerd zijn, zo blijkt uit More