Zo komt er van inburgering (n)iets terecht (column)

Wat kan je, als je een taal op A2-niveau beheerst? Dat is namelijk het eindniveau van inburgering in Nederland. Je bent dan een basisgebruiker. Het is onmogelijk om over waarden en normen te spreken in een taal die je op A2-niveau beheerst. Maatschappelijke participatie begint wel met taal, maar daarmee ben je er nog lang niet. Inburgering zou immers ook moeten gaan over democratisch bewustzijn, medezeggenschap, mondigheid, reflectie over verschillende waarden, verantwoordeli...
More

Het Themis Handboek (NL)

Het Themis-IDEAL Handboek (2017) beschrijft gedetailleerd:
  • het belang, de achtergrond en de methodologie van Themis;
  • de implementatievoorwaarden, kenmerken van de doelgroepen, en kansen en beperkingen van de benadering;
  • de benodigdheden en aanbevelingen om de me...
More

Meer dan taal en werk

In dit artikel beschrijven we hoe de Themis-methode wordt ingezet om laag-opgeleide migranten te helpen leren en participeren in de context van Xtra, welzijnsinstelling in Den Haag. Auteurs: Christa Nieuwbo...
More

Blog over participatieverklaring

refugee-1555866-640 In deze blog op Sociaalweb schrijft Christa Nieuwboer over het bizarre idee dat we binnen 1 dagdeel de Nederlandse kernwaarden kunnen overdragen aan inburgeraars. Dat is wat het kabinet in de wet wil vastleggen door middel van de "Participatieverklaring". More