De Themis Opvoedcursus is de vijfde en laatste module van het Themis-jaarprogramma.

De cursus wordt niet meer losstaand aangeboden, omdat:

  • het voorgaande proces over (gezins-)communicatie en sociale vaardigheden erg belangrijk is voor de effectiviteit van de opvoedcursus voor laagopgeleide niet-westerse vrouwen;
  • Themis zich verder ontwikkelt voor het activeren van allerlei doelgroepen en zich niet beperkt tot niet-westerse vrouwen;
  • Themis zich richt op de doelen van de deelnemende groep binnen het hoofddoel ‘actief deelnemen in de samenleving’, waar opvoeding deel van kan uitmaken;
  • Themis zich verder ontwikkelt tot een flexibel programma, waarin de facilitator steeds de tools kiest uit een toolbox (of zelf creĆ«ert), in plaats van een min of meer vast programma uit te voeren.

Hiermee zal Themis steeds minder op een vaststaande interventie gaan lijken, waarin immers doelgroep, risico’s/problemen, doelen, aanpak en begeleiding zo concreet mogelijk worden beschreven volgens een min of meer medisch model. Participatief groepswerk past niet in zo’n stramien.

In plaats daarvan is Themis een methodische benadering van groepen volwassenen, waarin de context en de kenmerken van de groep bepalen wat de doelen (bijv. opvoeding), de werkwijze en de begeleiding moet zijn. Themis blijft zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen, voor activering en voor het trainen van facilitatoren.