Sociaal met taal – inburgeren met waardevolle gesprekken

Inburgeringsplichtigen komen met een leven aan ervaring en inzichten naar Nederland. Die voorgaande kennis kan overeenkomen, maar ook botsen met Nederlandse waarden en normen. Sociaal met taal is een beproefde, participatieve methode voor inburgering die inspeelt op thema’s, vragen, conflicten en pijnpunten die dicht bij de ervaringen en belevingswereld van de inburgeraars staan. Door middel van waardevolle gesprekken en reflectie in de groep kunnen deelnemers beter participeren in de Nederlandse maatschappij en leren ze daarnaast sneller Nederlands. In deze aanpak wordt ook gebruikgemaakt van de moedertaal.

VOOR BEGELEIDERS/DOCENTEN: 5 x supervisie € 2.500,- BTW vrijgesteld*
VOOR BESLISSERS: workshop randvoorwaarden € 495,- BTW vrijgesteld*

*Supervisie á 2 uur voor 1-5 personen. Workshop á 1,5 uur voor max. 15 personen. Activiteiten op locatie of hybride, in overleg. Reiskosten worden apart in rekening gebracht. Deze onderwijsactiviteiten zijn BTW-vrijgesteld via Vantrood Educational Services.

More

Civic integration reconsidered: Position paper

dreamstime_xs_33550699

Current civic integration courses are mostly language and knowledge-based and do not take the complex efforts into account that migrants face whilst building a new life in a foreign society.

Since 2002, Vantrood Educational Services is researching and developing methods for psycho-social adult learning, focusing on a double context approach: the receiving society, as well as the adult migrant learner.

In this position paper, we describe the theory-base of principles of this effective pedagogical approach and discuss assumptions of adult learning and civic integration in order to define constructive future directions.

position-paper-on-social-integration-of-adult-migrant-learners_def (English)

position-paper-over-inburgering_def (Dutch, Nederlands)

Authors: Christa Nieuwboer, PhD (APParent R&D), Rogier van ‘t Rood Phd (Vantrood Educational Services)

More

Bijdrage aan Europees beleid

banner3_en

Op donderdag 31 maart presenteren we de methode IDEAL/Themis aan zo’n 170 beleidsmaker en wetenschappers die door de Raad voor Europa zijn uitgenodigd om mee te denken over nieuwe manieren om aan sociale integratie te werken.

De meeste methoden gaan uit van het leren van de doeltaal. Dergelijke cursussen worden vaak gegeven volgens een instructief klassikaal didactisch model. Voor laag opgeleide en analfabete cursisten is dat een onhaalbare horde. Zij hebben immers geen leer-ervaringen en kunnen de stof niet tot zich nemen. Dit leidt tot faalangst, frustratie en zg. “course-blocking”. Door taal en doelcultuur centraal te stellen worden bovendien culturele tegenstellingen eerder versterkt (“je moet je aanpassen aan ons”) dan dat interculturele competentie en tolerantie worden bevorderd.

IDEAL/Themis begint bij de belevingswereld van de participanten zelf. De methode gaat uit van twee imperatieven: de taal leren die relevant is voor de deelnemers; en het voortdurend uitdagen om nieuwe perspectieven in te nemen, waaronder die van elkaar, de begeleider (een rolmodel) en van diverse burgers in de doelcultuur. Daardoor ontstaat een boeiend leerproces over o.a. gezondheid, communicatie en opvoeding.

Evaluaties laten zien dat deelnemers bovendien een taalniveau en een participatieniveau kunnen stijgen door het doorlopen van de cursus.

Lees hier onze presentatie op het congres in Straatsburg op 31 maart 2016: Presentatie Raad voor Europa

More

In the International Journal of Intercultural Relations

We recently published this article about IDEAL/Themis in the Journal of Intercultural Relations (Elsevier).

Hyperlink > to the full text article (open access)

IJIR

Background. Courses for migrants in Europe are mostly aimed at literacy in western languages as a means for participation in society. These curricula are not suitable for migrants without previous basic education, which leaves groups of migrants vulnerable to alienation and without support for social integration. Method. The IDEAL-programme (Integrating Disadvantaged Ethnicities through Adult Learning), which takes a participatory didactic approach and in which daily personal and family life is the starting point for learning, was provided and evaluated in the Netherlands and Sweden in 2011-2013. The participants (N = 16) were migrant mothers of Berber and Arabic origin without formal educational experience. The teachers shared the same background and served as role model facilitators and social brokers. Results. Through exploring their personal narratives, the participants showed new insights, skills, and attitudes on the topics of communication, health and parenting. All participants showed progress in language acquisition and participation in society. The Dutch group of migrant mothers reported to use less physical punishment and threats to their children, and to practise more positive parenting skills instead. Discussion. Literacy oriented programmes for social integration are not suitable for all migrants and do not encourage acculturation. The proposed method offers a feasible alternative, so that migrants may be more adequately supported in their efforts for social integration in receiving societies. In order to advance the future development of participatory programmes for civic education, several key intervention design principles and political conditions are discussed.

Hyperlink > to the full text article (open access)

More