logo_en

We presenteren Themis/IDEAL op een Europees congres over sociale integratie van volwassen migranten.

Hiermee sluiten we aan op de oproep van de Raad van Europa, met haar Guiding Principles on social integration met o.a.:

  • helpt het taalprogramma migranten om hun persoonlijke, sociale en arbeidzame leven te leiden?  Ja, Themis/IDEAL doet dat, door het eigen leven van de deelnemers als uitgangspunt en context te nemen.
  • is het aangeboden taalprogramma’s divers genoeg (o.a. voorgaande scholing, leercapaciteit en leerbehoefte)? Ja, Themis/IDEAL gaat niet uit van een vast curriculum, maar sluit aan bij het taalniveau en leerniveau van de (vaak analfabete of zeer laag opgeleide) deelnemers.
  • helpt het taalprogramma de deelnemers om zelfstandig verder te kunnen leren? Ja en dat niet alleen. Themis/IDEAL is voor veel deelnemers de eerste prettige kennismaking met leren en dit leidt ertoe dat zij daarna verder willen leren. Eerdere leerervaringen waren vaak ontmoedigend, omdat het niveau te hoog lag.
  • zijn de vereisten van taalbeheersing flexibel en realistisch, passend bij de mogelijkheden van de deelnemers? Ja, Themis/IDEAL brengt de deelnemers 1 taalniveau omhoog, in plaats van uit te gaan van een vastgesteld taalniveau als einddoel.
  • worden de talen en identiteit van de oorspronkelijke cultuur gerespecteerd? Ja, Themis/IDEAL werkt vanuit de waarden en belangen van de deelnemers en daagt uit tot het innemen van nieuwe perspectieven in een veilige setting. Daarom wordt gewerkt met homogene groepen en met de eigen taal als instructietaal. Dit leidt tot overweging en acceptatie van verandering in plaats van een opgelegde verandering.

Download hier het Book af abstracts voor de lezingen (p. 18 over Themis/IDEAL).

Book of abstracts_bil.docx