Themis is ontwikkeld door Rogier van ’t Rood en Christa Nieuwboer, samen met de sociaal-agogisch medewerkers die Themis hebben uitgevoerd èn de deelnemers aan Themis-cursussen in o.a. Leiden, Maastricht, Den Haag, Kopenhagen en Malmö. Ook hebben verschillende studenten van de Universiteit Utrecht meegewerkt aan de evaluatie van Themis.

De ervaringen met Themis-cursussen vanaf 2001 hebben geleid tot het ontwikkelen van de Themis-methodiek, het beschrijven van de ontwerpprincipes en de pedagogische uitgangspunten. Deze expertise delen we door middel van publicaties en training.

Rogier van 't Rood, PhD
Rogier van ’t Rood, PhD
Christa Nieuwboer, PhD
Christa Nieuwboer, PhD

Rogier van ’t Rood is internationaal onderwijsconsultant en docent Internationale pedagogiek bij de Universiteit Utrecht.

In 1996 promoveerde hij op het thema “Volwassenenonderwijs als basis voor ontwikkeling”. De participatief-pedagogische methodes die hij leerde kennen in ontwikkelingslanden vormen de basis voor de ontwikkeling van Themis vanaf het jaar 2000. Daarnaast ontwikkelt hij materiaal voor de monitoring en evaluatie van onderwijs, wereldwijd. Hij brengt dan ook tientallen jaren ervaring met volwassenenonderwijs in. Zie www.vantrood.nl

Christa Nieuwboer is senior onderzoeker en trainer-of-trainers bij APPARENT R&D.

In 2014 promoveerde zij op het thema “Empowermentgerichte opvoedingsondersteuning door online support”. De empowermentgerichte methodes in opvoedingsondersteuning vormen de basis voor de ontwikkeling van de Themis-opvoedcursus vanaf het jaar 2006 en praktijkgericht onderzoek naar de pedagogische principes voor volwassenenonderwijs sinds 2008. Zij heeft sinds 2006 ervaring als docent, onderzoeker en lector in het hoger onderwijs. Zie www.christanieuwboer.com/nl.

Rogier en Christa zijn getrouwd en hebben twee kinderen(*2000).