Wij trainen begeleiders van sociaal-agogisch groepswerk, dat als doel heeft: actief deelnemen aan de samenleving.

Groepen kunnen bestaan uit:

 • inwoners (met of zonder een migratie-achtergrond) die geïsoleerd leven en in de bijstand zitten
 • vluchtelingen/statushouders die de Nederlandse samenleving beter willen leren kennen

Lees hier meer over de doelgroepen.

Leer hier meer over de trainingen.

Echte kanteling:

 • door groepswerk in plaats van individuele trajecten aan te bieden benutten en versterken we de kracht van netwerken
 • door uit te gaan van wat de groep benoemt als belemmerende factoren voor actieve deelname sluit het groepswerk volledig aan bij de doelen van de deelnemers
 • door begeleiders (sociaal werkers) te trainen in participatief werken (Freire, Vygotsky) is aansluiten bij de kwetsbaarste doelgroep mogelijk

Lees hier meer over de principes.

Prijs:

De training kost € 5.000,- per 5 trainees.

We werken samen voor de kwetsbaarste inwoners van Nederland. Themis ontwikkelt de methodiek, uw organisatie past deze toe in de eigen context.

Lees hier meer over het partnerschap.

Resultaten:

Een jaar groepswerk levert op:

 • een hoger participatieniveau
 • meer zelfregie / empowerment
 • minder gezondheidsklachten zoals depressiviteit en stress
 • betere communicatie binnen het gezin
 • betere sociale vaardigheden
 • betere opvoedcompetenties en gezinsfunctioneren
 • functioneel taalgebruik: 1 niveau hoger

Lees hier meer over de evaluaties.

Lees hier meer over de erkenning / Databanken effectieve interventies.