Wij trainen begeleiders van sociaal-agogisch groepswerk, dat als doel heeft: actief deelnemen aan de samenleving.

Groepen kunnen bestaan uit:

 • inwoners (met of zonder een migratie-achtergrond) die geïsoleerd leven en in de bijstand zitten
 • vluchtelingen/statushouders die de Nederlandse samenleving beter willen leren kennen

Lees hier meer over de doelgroepen.

Leer hier meer over de trainingen.

Echte kanteling:

 • door groepswerk in plaats van individuele trajecten aan te bieden benutten en versterken we de kracht van netwerken
 • door uit te gaan van wat de groep benoemt als belemmerende factoren voor actieve deelname sluit het groepswerk volledig aan bij de doelen van de deelnemers
 • door begeleiders (sociaal werkers) te trainen in participatief werken (Freire, Vygotsky) is aansluiten bij de kwetsbaarste doelgroep mogelijk

Lees hier meer over de principes.

Prijs:

Het groepswerk kost € 2500,- per deelnemer: 324 contacturen in 1 jaar, voorbereiding en evaluatie meegerekend.

We werken samen voor de kwetsbaarste inwoners van Nederland. Themis ontwikkelt de methodiek, uw organisatie past deze toe in de eigen context.

Lees hier meer over het partnerschap.

Resultaten:

Een jaar groepswerk levert op:

 • een hoger participatieniveau
 • meer zelfregie / empowerment
 • minder gezondheidsklachten zoals depressiviteit en stress
 • betere communicatie binnen het gezin
 • betere sociale vaardigheden
 • betere opvoedcompetenties en gezinsfunctioneren
 • functioneel taalgebruik: 1 niveau hoger

Lees hier meer over de evaluaties.

Lees hier meer over de erkenning / Databanken effectieve interventies.