Wij bieden expertise op het gebied van volwassenenonderwijs voor:

  • participatie in de samenleving, maatschappelijke begeleiding, pre-inburgering, succeservaringen in het beginnen leren van taal;
  • …. Nederlandse burgers, migranten en statushouders die ‘kwetsbaar’ en ‘moeilijk bereikbaar’ zijn;
  • … die vastlopen in taalcursussen of daar niet eens aan beginnen, omdat ze nooit hebben ‘leren leren’;
  • … die steeds meer geïsoleerd raken, gefrustreerd zijn zich gestresst voelen, met alle gevolgen van dien…

Themis is een methode voor volwassenenonderwijs, die effectief bijdraagt aan het zelfvertrouwen van de deelnemers om deel te gaan nemen aan de samenleving. Wij trainen sociaal-agogisch werkers om direct een cursus te gaan starten volgens de Themis-principes.

Themis is gebaseerd op jarenlang (internationaal) onderzoek en ervaring.

De naam Themis komt uit het Grieks en betekent onder andere: ‘sociale orde’.