Van aanbodgericht naar vraaggericht werken voor en met de meest kwetsbare inwoners?

In ruim twee minuten ontdek je hier hoe je met de Themis-methodiek invulling geeft aan het leerproces van volwassenen.

De Themis-methodiek is speciaal ontwikkeld en beschikbaar voor > partnerschappen met gemeenten/welzijnsorganisaties.

Themis is een methode voor volwassenenonderwijs, die effectief bijdraagt aan het zelfvertrouwen van de deelnemers om deel te gaan nemen aan de samenleving. Wij trainen sociaal-agogisch werkers om groepswerk te gaan starten volgens de Themis-principes en met behulp van de online Themis Toolbox vol werkvormen.

Themis/IDEAL Handboek

Themis Handboek

Themis is gebaseerd op (internationaal) onderzoek en uitvoering van Themis-cursussen vanaf 2001. We blijven onderzoek doen. Lees hier meer.

De naam Themis komt uit het Grieks en betekent onder andere: ‘sociale orde’. In internationaal verband is de methode toegepast in het IDEAL-project: Integrating disadvantaged ethnicities through adult learning.