Themis deed mee aan een onderzoek over de vraag: “Sluit gevalideerde online opvoedinformatie voldoende aan bij ouders met een niet-westerse migratie-achtergrond?” In de Themisgroep werd geanimeerd gesproken over onderwerpen als verkeerde vrienden, het belang van feestdagen en traditie, de ontwikkeling van kinderen, seksualiteit en sociale media.

De gesprekken waren leerzaam voor de deelnemers. Zij gaven elkaar veel tips over bijvoorbeeld sociale media en hoorden voor het eerst van elkaar hoe verschillend ze dachten over homoseksualiteit. De gesprekken waren ook heel leerzaam voor de opdrachtgever. Want de feedback op de opvoedinformatie was vooral dat deze te eenzijdig is. De opvoedinformatie besteedt te weinig aandacht aan de rol van de familie, de emotionele kant van tradities, en de manier waarop deze ouders wel voelen dát de Nederlandse samenleving een verandering van hen vraagt, maar dat daar veel tijd en meer dialoog voor nodig is.

Stichting Opvoeden.nl verwerkt de aanbevelingen in de opvoedinformatie. Want gevalideerd betekent voor de Stichting niet alleen dat wetenschappers en professionals input leveren, maar ook dat de informatie ook goed bij zo veel mogelijk ouders moet aansluiten.

Klik hier voor de rapportage Superdivers opvoeden