“Er was laatst iemand die voordrong bij de supermarkt. Ik durfde daar nu wel iets over te zeggen.

themis_vr_3
Deelneemster aan eerste Themisgroep in 2002-2004