Praktijkgericht onderzoek: via ontwerp, piloting, verbetering, het beschrijven van principes en training bouwen we aan kennis over effectief volwassenonderwijs aan laag-opgeleiden.

Methodiek-ontwikkeling: Themis is een effectieve en efficiënte op participatie gerichte methode die de belevingswereld van de deelnemers als uitgangspunt neemt. Het hoofddoel is actieve participatie in de samenleving via duurzame gedragsverandering: van passief naar actief, van teruggetrokken naar proactief gedrag, in combinatie met een groeiend inzicht in effectief communiceren en handelen. Dat gebeurt via zorgvuldige bewustwordingsprocessen, die de kennis en vaardigheden verrijken en het zelfvertrouwen en zelfbeeld versterken. Opvoeden van kinderen binnen de Nederlandse context is een belangrijke component. Themis werkt integraal aan participatie en preventie.

Resultaten: Themis is geschikt voor niet- of laag-opgeleide deelnemers. Deelnemers die de cursus afmaken ontwikkelen zich door middel van Themis minimaal 1 taalniveau (van A0 naar A1 of van A1 naar A2 van het CEFR-model) en 1 participatieniveau (van P1 naar P2, zie De_Themismethode).

Landelijke monitoring: Vanaf 2016 monitoren we alle groepen waarin een Themis basiscursus wordt uitgevoerd. We gebruiken hiervoor de volgende onderzoeksinstrumenten:

Uitkomst Instrument
Zelfvertrouwen NL self-efficacy vragenlijst
Opvoeden Vragenlijst Gezinsfunctioneren
Taal Eenvoudige test mondelinge taalbeheersing NL
Participatie Participatieladder

Daarnaast verzamelen de begeleiders leerverhalen en knelpunten door een wekelijkse evaluatie in te vullen.

Tenslotte kunnen wij een extra onderzoek doen naar de implementatie van Themis binnen uw organisatie.

Wilt u in uw organisatie andere onderzoeksinstrumenten gebruiken? Wij gaan graag met u in overleg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met APPARENT R&D


Erkenning in databanken voor effectieve interventies: klik hier

Publicaties vanaf 1996: klik hier

Internationaal programma: klik hier