Sociaal met taal: inburgeren met waardevolle gesprekken

Inburgeringsplichtigen komen met een leven aan ervaring en inzichten naar Nederland. Die voorgaande kennis kan overeenkomen, maar ook botsen met Nederlandse waarden en normen. Sociaal met taal is een beproefde, participatieve methode voor inburgering die inspeelt op thema’s, vragen, conflicten en pijnpunten die dicht bij de ervaringen en belevingswereld van de inburgeraars staan. Door middel van waardevolle gesprekken en reflectie in de groep kunnen de...

More

Pilot Alternatieve Toetsing Inburgering Z-route

Statushouders hebben moeite met het behalen van het inburgeringsexamen. Zij ervaren het examen en het inburgeringsonderwijs als een drempel bij het opbouwen van een ‘gewoon dagelijks leven’. Het examen is momenteel gericht op de lagere niveaus van de taxonomi...

More