Pilot Alternatieve Toetsing Inburgering Z-route

Statushouders hebben moeite met het behalen van het inburgeringsexamen. Zij ervaren het examen en het inburgeringsonderwijs als een drempel bij het opbouwen van een ‘gewoon dagelijks leven’. Het examen is momenteel gericht op de lagere niveaus van de taxonomi...

More