Hoe bereik je kwetsbare burgers? Checklist vanuit #JIO17

Tijdens het Congres Jeugd in Onderzoek (13 maart 2017)  verkenden 9 deelnemers aan een netwerktafel de vraag: hoe bereik je kwetsbare burgers?

Daartoe werden alle deelnemers eerst uitgenodigd om kenmerken van deze burgers op te schrijven. Dat riep een rijk beeld op van de meervoudige problematiek die bepaalde inwoners van Nederland kwetsbaar maakt.

Vervolgens werd de vraag opgeroepen:

Wat zijn interventies, die naar de burger toe gaan en uitdagen tot het zetten van leerstappen – en wat zijn interventies die ver van de burger afstaan, waardoor er geen verandering plaatsvindt? En wat zijn daarvan de kenmerken?

We kwamen samen tot een behoorlijke lijst van kenmerken, die je kunt gebruiken als checklist. Hoe “kwetsbaar”-proof is jouw programma of interventie?

Download hier het verslag/de checklist.

More

Themis training 17 februari 2017

Je kunt je nu inschrijven voor de open Themis-training. 

In deze training leer je om méér participatie (en bij laaggeletterden: een hoger taalniveau) te bereiken door vanuit de belevingswereld van de lerenden te werken. Je leert een veilig rolmodel te zijn, sensitief te zijn in de communicatie, leergierig en flexibel, onderzoekend en positief veranderingsgericht. Dit is een training voor sociaal werkers en/of agogen die binnen hun zorg- of welzijnsinstelling aan de slag gaan met bijv. laaggeletterden, laag-opgeleide migranten, vluchtelingen. De training is het meest zinvol als je daadwerkelijk met een groep aan de slag gaat – gebruik de checklist op onze site – en bestaat uit 2 interactieve studiedagen, supervisie, intervisie en online leren.

Informatie:

Uiterste aanmelddatum: 8 februari 2017.

Meld je hier aan of vraag om informatie op maat.

More

Samenwerking Themis met Xtra/Stichting Mooi in Den Haag

logo_xtra

Vanaf november 2016 is er weer een Themisgroep gestart binnen de welzijnsorganisatie Xtra in Den Haag.

Na een bijeenkomst van een Themisgroep met Marokkaanse vrouwen in Den Haag waren dit de eerste reacties:

  • ‘Ik ben hier echt blij mee! Van de andere Nederlandse taallessen snap ik helemaal niks. Zo begrijp ik tenminste wat er gezegd wordt.’
  • ‘Je begrijpt mij! Eindelijk kan ik meepraten en mijn hart luchten.’

Lees hier meer


Benieuwd of Themis ook past bij jouw welzijnsinstelling of gemeente? Gebruik onze checklist.

More

Een pedagogisch participatieve benadering van inburgering

Congres Raad voor Europa

Op donderdag 31 maart presenteren we de methode IDEAL/Themis aan zo’n 170 beleidsmaker en wetenschappers die door de Raad voor Europa zijn uitgenodigd om mee te denken over nieuwe manieren om aan sociale integratie te werken.

De meeste methoden gaan uit van het leren van de doeltaal. Dergelijke cursussen worden vaak gegeven volgens een instructief klassikaal didactisch model. Voor laag opgeleide en analfabete cursisten is dat een onhaalbare horde. Zij hebben immers geen leer-ervaringen en kunnen de stof niet tot zich nemen. Dit leidt tot faalangst, frustratie en zg. “course-blocking”. Door taal en doelcultuur centraal te stellen worden bovendien culturele tegenstellingen eerder versterkt (“je moet je aanpassen aan ons”) dan dat interculturele competentie en tolerantie worden bevorderd.

IDEAL/Themis begint bij de belevingswereld van de participanten zelf. De methode gaat uit van twee imperatieven: de taal leren die relevant is voor de deelnemers; en het voortdurend uitdagen om nieuwe perspectieven in te nemen, waaronder die van elkaar, de begeleider (een rolmodel) en van diverse burgers in de doelcultuur. Daardoor ontstaat een boeiend leerproces over o.a. gezondheid, communicatie en opvoeding.

Evaluaties laten zien dat deelnemers bovendien een taalniveau en een participatieniveau kunnen stijgen door het doorlopen van de cursus.

Lees hier onze presentatie op het congres in Straatsburg op 31 maart 2016: Presentatie Raad voor Europa 2016

More

Train-de-trainer programma

Het Themis-programma wordt uitgevoerd door getrainde sociaal-agogisch beroepskrachten die daarvoor een licentie hebben. Deze licentie is te verkrijgen door het train-de-trainer-programma te doorlopen: in company, on the job en blended (deels online).

Ook belangstelling voor dit trainingsprogramma?

Trainingsprogramma_sc

Lees hier meer over de voorwaarden.

More